เที่ยวไร่สตอเบอรรี่

อีเมล พิมพ์

ไม่ไกลนักในช่วงฤดูใบไม้ผลิ จะพบเห็นไร่สตอเบอรี่อย่างสุดลูกหูลูกตา ความงดงามของไร่สตอเบอรี่จะมีสีแดง
ของลูกสตอเบอรี่สลับกับใบที่เขียวขจี เห็นแล้วอยากกลับมาใหม่อีกครั้ง เพื่อนึกถึงภาพแห่งความทรงจำ

 

ติดต่อสอบถาม
061-541-4196