พืชสวนโลก

อีเมล พิมพ์

พืชสวนโลก หรือช่วงฤดูงานพืชสวนโลก เป็นศูนย์รวมพันธุ์ไม้ดอกไม้เมืองหนาว เมืองเหนือนานาชนิด ประดิดประดอย ผสมผสานกันอย่างเป็นเอกลักษณ์ และสวยงามตระการตาอย่างไม่รู้โรยในช่วงฤดูหนาว อย่างที่ว่าฤดูหนาวต้องมาแอ่วเมืองเหนือ แล้วจะไม่ผิดหวัง

 

ติดต่อสอบถาม
061-541-4196