บ้านถวาย

อีเมล พิมพ์

เป็นหมู่บ้านหัตกรรมฝีมืออีกแห่งหนึ่ง มีชื่อเสียงด้านงานไม้แกะสลัก เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน นักท่องเที่ยว
และผู้ที่ชื่นชอบนิยมงานศิลป แกะสลักมักมาซื้อไปตกแต่งประดับบ้าน ที่บ้านถวาย ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

 

ติดต่อสอบถาม
061-541-4196