พระธาตุดอยคำ

พิมพ์

วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดที่มีความสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ 
ด้านหลังอุทยานแห่งฃาติ (พืชสวนโลก) ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร พระธาตุดอยคำยังเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของการบินไทย
ที่ใช้กำหนดพื้นที่แทนสายตาก่อนที่จะนำเครื่องลงจอดที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่อีกด้วย