ดอยอินทนนท์

พิมพ์

แต่เดิมดอยอินทนนท์มีชื่อว่า "ดอยหลวง" หรือ"ดอยอ่างกา" ดอยหลวงหมายถึงภูเขาที่มีขนาดใหญ่ ส่วนที่เรียกว่าดอยอ่างกานั้นมีเรื่องเล่าว่า
ห่างจากดอยอินทนนท์ไปทางทิศตะวันตก 300 เมตร มีหนองน้ำอยู่แหล่งหนึ่ง ลักษณะเหมือนอ่างน้ำ แต่ก่อนมีฝูงกาไปเล่นน้ำอย่างมากมายจึงเรียกว่า อ่างกา
ต่อมาจึงรวมเรียกว่า ดอยอ่างกา ดอยอินทนนท์เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งพาดผ่านจากประเทศเนปาล ภูฎาน พม่าและมาสิ้นสุดที่นี่
สิ่งที่น่าสนใจของดอยนี้ไม่เพียงแต่เป็นดอยที่สูงที่สุดในประเทศ ด้วยความสูง 2565 เมตร จากระดับน้ำทะเลเท่านั้น แต่สภาพภูมิประเทศและสภาพป่าที่หลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็นป่าสน ป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ และอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในฤดูหนาวจะมีหมอกปกคลุมเกือบตลอดทั้งวัน และในบางครั้งน้ำค้าง
ยังกลายเป็นน้ำค้างแข็ง สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นเสน่ห์ดึงดูดให้มีผู้มาเยือนที่นี่อย่างไม่ขาดสาย