Home รถเช่า

ห้องอาหาร สถานที่จัดเลี้ยง

อีเมล พิมพ์

บริเวณห้องอาหารภายนอก ภายใน สามารถบรรจุได้ 100 ท่าน ภายนอกสัมผัสบรรยากาศร่มรื่นกับสายลม และชมวิวทิวทัศน์ ส่วนภายในเป็นบรรยากาศแบบส่วนตัว มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน รวมทั้งลานกิจกรรมพบปะ สังสรรค์ ดนตรี ปาร์ตี้ดินเนอร์ สำหรับกรุ๊ปทัวร์เป็นหมู่คณะ